Eskişehir'in Çocuk Yuvaları, Kreşler, Özel Anaokulları, Özel Eğitim Rehabilitasyon Eğitim Rehberi

Eskişehir Çocuk Akademisi

Gelecek Kaliteli Eğitimde...

Kaliteli Eğitim ESKİŞEHİR ÇOCUK AKADEMİSİ'nde...

ESKİŞEHİR ÇOCUK AKADEMİSİ

Vizyonumuz

Çocuklar 0-6 yaş arasında çevrelerindeki dünyayı nasıl algılayacaklarına ve nasıl etkileşimde bulunacaklarına dair bir düşünsel yapı oluştururlar. Son yıllarda özellikle eğitim anlamında çok kullanılan "7 ÇOK GEÇ " sloganı bu açıdan çok önemlidir ve çok doğru bir anlamda kullanılmaktadır. Gerçekten de bireyin hem kişilik hem de bilişsel özelliklerinin %80'i 7 yaşından önce tamamlanmış olmaktadır. Dolayısıyla bir çocuğa kazandırılacak ne varsa erken çocukluk olarak tanımlanan 0 - 6 yaş lar arasında değerlendirilmelidir. Tüm bu yapı; çocuklarımızın hayatları boyunca onlara eşlik edecek, kişilik ve davranışlarına temel oluşturacaktır.

    Bu nedenle…

    Biz, çocuklarınıza beceri ve yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri bir öğrenme ortamı hazırlıyoruz.

    Sağlıklı, mutlu, güvenli, eğlenceli ve her yaş grubu için özel hazırlanmış, öğrenmeye ilgi uyandıran bir ortamda, yaşadığı dünyaya duyarlı, kendine güvenen, yaşamın içinde aktif olarak var olan, düşünen araştıran, keşfeden, sorgulayan, öğrenen, düşündüğünü rahatça ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

        Sizlere hissettirmek istediğimiz, çocuğunuzun doğru yerde olduğu…

Yöntemimiz

    Biz Eskişehir Çocuk Akademisi olarak, “Her insan; farklıdır, tektir ve özeldir.” diyen Harvard Üniversitesi Eğitim Profesörlerinden H. GARDNER’ın çoklu zeka kuramından yola çıkarak eğitim programımızı oluşturduk.

    Çoklu zeka kuramı, bireysel farklılıkların önemli olduğu fikrinin gerçekliğidir. Bu kuramın, eğitimde kullanımı; her bir öğrencinin özel olduğu, ayrı yeteneklere sahip olduğu ve öğrenme yollarının farklı olduğunu fark edebilmek ve buna saygı göstermektir.

    GARDNER’a göre insanların sahip olduğu çoklu zekaların her biri yaşamak, öğrenmek, problem çözmek ve insan olmak için kullanılan etkili birer araçtırlar.

     Prof. GARDNER’ın tanımladığı zeka türleri:

*Sözel-Dilsel Zeka

*Mantıksal- Matematiksel Zeka

* Görsel-Mekansal Zeka

* Bedensel-Kinestetik Zeka

* Müziksel- Ritmik Zeka

*Kişisel-İçsel Zeka

*Kişilerarası-Sosyal Zeka

*Doğa- Varoluşçu Zeka

*Okuma Zekası RIQ

     GARDNER’a göre 9 tip zeka doğuştan ve her çocukta değişik düzeylerde bulunuyor ve küçük yaşlardan başlayarak yaşam boyu bütün zeka tipleri geliştirebiliyor.

    Çoklu zeka kuramının okulumuzda öğretmenlerimiz tarafından uygulanması çocukların üstün olan yönlerini ortaya çıkaracak ve bu yönlerini geliştirip, kuvvetlendirmelerini sağlayacaktır. Ayrıca sınıflarımızda kendilerine sağlanan ortamlarda diğer zeka türleri de birbirleriyle paralel olarak gelişecektir.

    Eğitim programımız esnek, yeniliklere açık ve yaratıcılığı arttıran özellikler taşımaktadır.

Aynı zamanda programımız;

-Sistemli bir biçimde çocukları ilköğretime hazırlamayı,

-Türkçeyi doğru ve güzel konuşmayı,

-Atatürk ,insan ve doğa sevgisini aşılamayı,

-İngilizce temellerini oluşturmayı

- Kitap sevgisini aşılamayı
-Olumlu alışkanlıklar kazandırmayı, olumsuz davranışların ise düzelmesine rehberlik etmeyi

-Çevresine duyarlı, hayatı seven, öğrenmeye istekli, meraklı, özgüveni tam, sosyal ve mutlu çocuklar :) yetiştirmeyi içermektedir.